Stage- of arbeidsovereenkomst?

Een arbeidsverhouding kwalificeert als…


Werkneemster hoefde andere functie niet te accepteren

Een gemeente is in kort geding veroordeeld om een…


Denk aan de verplichte RI&E

De Arbowet bepaalt dat de werkgever moet zorgen voor de…


Sabotage auto van klant garagebedrijf is reden voor ontslag op staande voet

Een werknemer kan zonder inachtneming van de geldende…


Geen verjaring van loonvordering buitenlandse chauffeur

Op grond van het EU-recht is het verboden om verschil te…


Met e-mailbericht is voldaan aan aanzegverplichting

Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor meer…


Controle e-mailverkeer werknemer is inbreuk op privacy

Een werknemer heeft recht op bescherming van zijn…