Privacy statement

Deze privacyverklaring geldt voor alle informatie die verzameld of gebruikt wordt door Actrion Accountants Belastingadviseurs, MBM Adviesgroep B.V. en Rotterdamse Accountants.com (hierna Actrion) en meer in het bijzonder op alle gegevens die wij verzamelen en verwerken van (potentiële) klanten en van gebruikers van onze websites en andere diensten.

Actrion neemt de grootst mogelijke zorg in acht op uw privacy te waarborgen en doet er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen. Actrion heeft als doel dat de dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. Daarbij verwerken we uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG). Per 25 mei 2018 geldt deze privacywetgeving in de gehele EU.

Download de voledige privacyverklaring (pdf-document)

Met deze privacy statement willen we u duidelijkheid geven over de manier waarop wij omgaan met informatie op onze website en uw persoonsgegevens. Hebt u vragen over dit document, dan kunt u contact met ons opnemen door te mailen naar [email protected].

Het privacy statement kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacy statement van Actrion vindt u bij ons op onze website.

Dit privacy statement is op 23 mei 2018 laatstelijk gewijzigd.