Concurrentiebeding niet overtreden door dienstverband bij buitenlandse werkgever

Het concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst verbood…


Eenzijdig wijzigingsbeding

Een werkgever kan met een beroep op een schriftelijk…


Recht op betaald verlof tijdens ziekte

In een Europese richtlijn is bepaald dat werknemers…


Verzoek ontbinding arbeidsovereenkomst vormde inmenging in vrijheid van meningsuiting

Het EVRM beschermt het recht op vrijheid van…


Verzoek vernietiging opzegging te laat

De kantonrechter heeft de bevoegdheid om op verzoek de…


Verjaring loonvordering

Omdat een werknemer gedwongen werd opgenomen in een…


Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Op 1 augustus 2022 is de Wet implementatie EU-richtlijn…


Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens weigering bezoek aan bedrijfsarts

De kantonrechter heeft een verzoek tot ontbinding van een…


Invoering uniform wettelijk minimumuurloon

De Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel aangenomen dat de…


Extra verhoging minimumloon per 2023

In het coalitieakkoord is afgesproken dat het minimumloon…