Toestemming ontslag te vroeg gevraagd voor compensatie transitievergoeding

Bij de beëindiging van de onderneming van een natuurlijke…


Verkorting loondoorbetalingsplicht AOW-gerechtigde werknemers

Op 1 januari 2016 is de Wet werken na de AOW-gerechtigde…


Verrekening opleidingskosten toegestaan bij niet verplichte scholing

Een werkgever en een werknemer zijn een…


Uitstel inwerkingtredingsdatum bedrag ineens

Onderdeel van het nieuwe pensioenstelsel is de…


Werknemer gehouden aan concurrentiebeding

Een concurrentiebeding beperkt een werknemer in zijn…


Vereenvoudiging verlofstelsel

De minister van SZW heeft een brief aan de Tweede Kamer…


Minimumuurloon per 1 januari 2024

Met ingang van 1 januari 2024 geldt in Nederland een…


Verplichte visie re-integratietraject

Werkgevers en werknemers dragen gezamenlijk de…


Werknemer ontslagen wegens ernstig verwijtbaar handelen

De rechtbank Noord-Holland heeft de arbeidsovereenkomst…


Wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen aangenomen

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel Wet toekomst…