Bedrijfsvoering

Een jaarrekening is per definitie een opname achteraf. En als ondernemer wilt u juist altijd vóóruit. Die jaarrekening was traditioneel het belangrijkste ‘product’ van uw ‘boekhouder’, een veelzeggende naam in dit verband. In juli van het lopende jaar terugkijken naar de cijfers van het jaar ervóór? Voor uw bedrijfsvoering hebt u er niet zo bijster veel aan. Veel meer zult u hechten aan een tussentijdse bijsturing op basis van de jongste gegevens. Als kantoor zijn ook wij ondernemer en wat wij nú besluiten, heeft gevolgen voor morgen. Wij begrijpen wat ondernemen is en houden de vinger voortdurend mee aan de pols.