Overgenomen vorderingen waren geen schijnleningen

Voor het antwoord op de vraag of een geldverstrekking…


Afscheidsbonus bij verkoop deelneming valt niet onder deelnemingsvrijstelling

De deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting…


Beschikking fiscale eenheid

De betekenis van een beschikking fiscale eenheid voor de…


Valutaresultaat op dividendvordering valt niet onder deelnemingsvrijstelling

De dividendvordering van een aandeelhouder ontstaat op…


Besluit belastingplicht van stichtingen en verenigingen

De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit met…


Wijziging besluit geruisloze terugkeer

De Wet Vpb 1969 omvat een regeling voor de geruisloze…


Geen bredere solidariteitsbijdrage of extra schijf in de vennootschapsbelasting

De Tweede Kamer heeft recent een aantal moties aangenomen…


Internetconsultatie wijziging bijzondere regimes

De staatssecretaris heeft een wetsvoorstel met…


Kabinetsreactie beleggingsinstellingen

Op Prinsjesdag 2022 heeft het kabinet aangekondigd, dat…


Wetsvoorstel tijdelijke solidariteitsbijdrage fossiele sector

De staatssecretaris van FinanciËn heeft een wetsvoorstel…