Schenking bij aangaan huwelijkse voorwaarden?

Een man en een vrouw zijn al drieëndertig jaren elkaars…


Legaat is geen schenking

Een legaat in een testament is geen schenking, maar een…


Geen bewijs voor kunstmatig geregistreerd partnerschap

Het aangaan van een geregistreerd partnerschap of een…


Geen verhoogde schenkingsvrijstelling bij kruislings schenken

Tot en met 2022 gold een hoge eenmalige vrijstelling van…


Vervolgonderzoek bedrijfsopvolgingsregelingen

Na de evaluatie van de fiscale…


Geen partnervrijstelling voor samenwonende zussen

Voor de toepassing van de erfbelasting worden twee…


Geen laag tarief erfbelasting voor ex-partner

Voor de erfbelasting zijn twee ongehuwde personen elkaars…


Tijdstip waardering nalatenschap

De erfbelasting is een tijdstipbelasting. Dit betekent…


Toepassing bedrijfsopvolgingsregeling na eerdere splitsing

De bedrijfsopvolgingsregeling houdt in dat op verzoek een…