Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed

Een belangrijk doel uit het Klimaatakkoord is…


Gewijzigde STAP-regeling gepubliceerd

De ministers van SZW en van OCW hebben begin juli in een…


Wijziging subsidieregeling STAP-budget

De minister van SZW heeft de Subsidieregeling STAP-budget…


STAP-budget vervalt per 1 januari 2024

Het kabinet heeft besloten dat het STAP-budget met ingang…


Verlenging Borgstelling MKB-kredieten

De minister van EZK heeft besloten dat de Borgstelling…


Tijdelijke subsidieregeling ontwikkeladvies STAP 2023

De minister van SZW heeft de Tijdelijke subsidieregeling…


Tegemoetkoming hoge energieprijzen blokaansluiting

De regeling van het prijsplafond voor energiekosten werkt…


Verlaging voorschotpercentage TEK

De regeling tegemoetkoming energiekosten (TEK) is op 21…


Wijziging subsidiemodule Advies en ondersteuning verduurzamingsmaatregelen mkb

De minister voor Klimaat en Energie heeft de…


Subsidieregelingen energie-innovatie en verduurzaming

Dit voorjaar stelt het ministerie van EZK meerdere…