Openstelling Subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie

In 2023 is de Subsidiemodule Agrarische…


Verzoek vaststelling TEK kan worden ingediend

De regeling Tegemoetkoming energiekosten (TEK) was een…


Openstelling SDE++ 2024

De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en…


Verlenging en openstelling EZK- en LNV-subsidies

De minister van EZK heeft de Regeling nationale EZK- en…


Subsidie nieuwe elektrische auto in 2024 naar € 2.950

De staatssecretaris van I en W heeft drie…


Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed

Een belangrijk doel uit het Klimaatakkoord is…


Gewijzigde STAP-regeling gepubliceerd

De ministers van SZW en van OCW hebben begin juli in een…


Wijziging subsidieregeling STAP-budget

De minister van SZW heeft de Subsidieregeling STAP-budget…


STAP-budget vervalt per 1 januari 2024

Het kabinet heeft besloten dat het STAP-budget met ingang…


Verlenging Borgstelling MKB-kredieten

De minister van EZK heeft besloten dat de Borgstelling…