Subsidieregelingen energie-innovatie en verduurzaming

Dit voorjaar stelt het ministerie van EZK meerdere…


Aanvragen TEK kan per 21 maart

Het ministerie van EZK heeft bekendgemaakt dat…


Stand van zaken Tegemoetkoming Energiekosten

De minister van EZK heeft de Tweede Kamer…


Aanpassing STAP-budget

De minister van SZW heeft de regeling STAP-budget…


Uitwerking op hoofdlijnen Tegemoetkoming Energiekosten

De minister van EZK heeft een uitwerking op hoofdlijnen…


Regeling tijdelijk prijsplafond energie

De minister voor Klimaat en Energie heeft bekendgemaakt…


Geen STAP-budget in januari 2023

De minister van SZW heeft in een brief aan de Tweede…


Aankondiging aanpassing regeling STAP-budget

Het STAP-budget is een subsidieregeling voor…


Tegemoetkoming Energiekosten voor het energie-intensieve mkb

De minister van EZK heeft in een brief aan de Tweede…


Subsidieregeling overstromingsschade 2021

Ondernemers in Noord-Brabant en Limburg, die door de…