Premies inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet 2024

De minister van VWS heeft de premiepercentages voor de…


Stapsgewijze afschaffing loonkostenvoordeel oudere werknemer

Het loonkostenvoordeel (LKV) oudere werknemer wordt…


Premiepercentages 2024

De minister van SZW heeft de premiepercentages en enkele…


AOW-leeftijd bedraagt 67 jaar en drie maanden in 2029

De minister voor Armoedebeleid, Participatie en…


Buitenlandbijdrage zorgverzekeringswet

In het buitenland wonende personen, die een pensioen uit…


Bandbreedte uurloon jeugd-LIV 2023

Een werkgever komt in aanmerking voor het…


Kaderovereenkomst grensoverschrijdend telewerk

Grensoverschrijdend thuiswerk is sinds de…


Geen compensatie voor quasi transitievergoeding

De werkgever is sinds de invoering van de Wet werk en…


Beoordeling van leefvormen in de AOW

De minister voor Armoedebeleid, Participatie en…


Compensatie transitievergoeding ten onrechte geweigerd

Als een arbeidsovereenkomst door de werkgever wordt…