Diverse uitkeringsbedragen per 1 juli 2022

In verband met de verhoging van het minimumloon per 1…


Verhoging percentages uitkering betaald ouderschapsverlof

Met ingang van 2 augustus 2022 treedt de Wet betaald…


Bedragen minimumloon per 1 juli 2022

De bedragen van het bruto wettelijk minimumloon worden…


Geen faillissementsuitkering voor dga

Werknemer voor de Werkloosheidswet (WW) is de natuurlijke…


Verhoging uitkeringspercentage betaald ouderschapsverlof aangekondigd

De minister van SZW heeft een ontwerpbesluit, waarin de…


Geen recht op compensatie transitievergoeding volgens rechtbank

Bij de beËindiging van een dienstbetrekking op initiatief…


Aflossing Tozo-leningen

Per 1 oktober 2021 is de Tozo beËindigd. Aansluitend is…


Wetsvoorstel aanpassing waardeoverdracht en afkoop van kleine pensioenen

Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel ingediend ter…


Compensatie transitievergoeding

Bij de beËindiging van een dienstbetrekking op initiatief…


Premiepercentages zorgverzekering 2022

De minister van VWS heeft de premiepercentages voor de…