AOW-leeftijd in 2028 naar 67 jaar en 3 maanden

De leeftijd waarop iemand recht heeft op een…


Bijdrageloon en premiepercentages Zvw 2023

De minister van VWS heeft de bedragen van het…


Stijging minimumloon per 1 januari 2023

Het minimumloon gaat op 1 januari 2023 in…


Wetsvoorstel bevriezen eigen risico zorgverzekering

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel om het verplichte…


Regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de minister van…


Wet betaald ouderschapsverlof

Op 2 augustus 2022 treedt de Wet betaald…


Diverse uitkeringsbedragen per 1 juli 2022

In verband met de verhoging van het minimumloon per 1…


Verhoging percentages uitkering betaald ouderschapsverlof

Met ingang van 2 augustus 2022 treedt de Wet betaald…


Bedragen minimumloon per 1 juli 2022

De bedragen van het bruto wettelijk minimumloon worden…


Geen faillissementsuitkering voor dga

Werknemer voor de Werkloosheidswet (WW) is de natuurlijke…