Referentieobjecten WOZ-waardering

In een procedure voor Hof Arnhem-Leeuwarden was in…