Vorming herinvesteringsreserve

Een ondernemer kan voor de bij verkoop van…


Evaluatie fiscale maatregelen zeevaart

Nederland kent drie fiscale regelingen die betrekking…


Goodwill te snel afgeschreven

Goodwill is een bedrijfsmiddel dat wordt afgeschreven in…


Geen waardedruk zelfbewoning voor bedrijfsloods

Wanneer een onderneming wordt beËindigd, gaan tot het…