Energielijst 2023 tussentijds uitgebreid

De lijst met bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen…


Wetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 ingediend

Bij de Tweede Kamer is het wetsvoorstel Wet…


Willekeurige afschrijving bedrijfsmiddelen 2023

De regeling voor willekeurige afschrijving is tijdelijk…


Kabinetsreactie evaluatie fiscale bedrijfsopvolgingsregelingen

De minister van EZK heeft de kabinetsreactie op de…


Vorming herinvesteringsreserve

Een ondernemer kan voor de bij verkoop van…


Evaluatie fiscale maatregelen zeevaart

Nederland kent drie fiscale regelingen die betrekking…


Goodwill te snel afgeschreven

Goodwill is een bedrijfsmiddel dat wordt afgeschreven in…


Geen waardedruk zelfbewoning voor bedrijfsloods

Wanneer een onderneming wordt beËindigd, gaan tot het…