Wie is afnemer van prestatie?

Een ondernemer kan de omzetbelasting, die door andere…


Terugvragen in ander EU-land betaalde omzetbelasting

Ondernemers, die in 2022 in een ander EU-land btw hebben…


Woon-werkverkeer met auto van de zaak voor omzetbelasting

De Hoge Raad heeft in 2017 vier arresten gewezen in…


Bouwterrein of niet?

Voor bouwterreinen geldt een uitzondering op de…


KOR wijzigt per 1 januari 2025

De Eerste Kamer heeft op 4 juli 2023 het voorstel Wet…


Geen ondernemerschap voor omzetbelasting

Ondernemer voor de omzetbelasting is eenieder, die…


Intracommunautaire verwerving auto door particulier

Een particulier, die in een andere lidstaat van de EU een…


Sloopauto’s verkocht onder margeregeling

Ondernemers, die gebruikte goederen verkopen, kunnen de…


Wetsvoorstel implementatie BTW-tarievenrichtlijn

Op 5 april 2022 heeft de Raad van de Europese Unie de…


Evaluatie laag tarief btw

In opdracht van het Ministerie van FinanciËn is het…