Bandbreedtes uurloon jeugd-LIV 2022

De minister van SZW heeft de bandbreedtes van het uurloon…


Uitkering bij arbeidsongeschiktheid vormt geen loon

In een arrest uit 1983 heeft de Hoge Raad bepaald dat…


Geen wettelijke verplichting gebruik eHerkenning

Rechtspersonen, die zonder de hulp van een intermediair…


Beleid omzetting S&O-verklaringen

In de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie…


Verzoek toepassing 30%-regeling afgewezen

De 30%-regeling is een bijzondere regeling in de…


Tarieven en heffingskortingen 2022

De tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting en voor de…