Niet-verhuurde woning in box 3

Een inwoner van Zweden is eigenaar van een woning in…


Vaststelling rendementspercentage box 3 banktegoeden en schulden voor 2023

Op een moment, waarop een groot deel van de…


Kamerbrief over toekomstig stelsel box 3

De staatssecretaris van Financiën heeft een brief aan de…


Gevolgen verliesverrekening voor aanslag waarmee verlies is verrekend

Een ondernemer leed in 2018 verlies. De inspecteur heeft…


Verdeling van aftrekposten door fiscale partners kan later aangepast worden

Een echtpaar woonde met hun twee kinderen in een eigen…


Verblijfkosten internationaal transport

Transportondernemers, die meerdaagse internationale…


Omvang terbeschikkingstelling

De opbrengst van de terbeschikkingstelling van…


Supermarktsaga: een rammelende kas

Een belastingplichtige exploiteerde vijf avondwinkels en…


Renteroulette: gekibbel om een lening van de bv

Een belastingplichtige heeft twee leningen afgesloten…


Navordering omdat meer dan 100% van de negatieve inkomsten uit de eigen woning is aangegeven

De Belastingdienst mag een navorderingsaanslag opleggen…