Toerekening helft winstuitdeling aan partner

Een door een vennootschap aan haar aandeelhouder…


Eigenwoningforfait en arbeidskorting 2023

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de…


Verzoek ambtshalve vermindering voor box 3 in jaren 2017 e.v. niet nodig

In mei 2022 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de wet niet…


Toepassing eigenwoningregeling op niet-gesplitst pand

De eigenwoningregeling in de inkomstenbelasting is van…


Recht op IACK bij co-ouderschap

De inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) is een…


Door ontbreken aanmerkelijk belang geen terbeschikkingstelling van vermogen

Tot het inkomen in box 1 van de inkomstenbelasting…


Wetsvoorstel Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap

Door het wetsvoorstel Wet excessief lenen bij de eigen…


Toelichting op niet bieden van rechtsherstel aan niet-bezwaarmakers

Het kabinet heeft besloten om geen rechtsherstel te…


Nieuw stelsel box 3 komt niet eerder dan in 2026

De voorgenomen wijziging van het stelsel van…


Uitvoering rechtsherstel box 3

De Belastingdienst heeft alle belastingplichtigen, die…