Maakt gebruik van de investeringsaftrek

Ondernemers, die investeren in bedrijfsmiddelen, kunnen…


Giftenaftrek

Voor aftrek van giften aan het algemeen nut beogende…


Aftrekbeperking inkomstenbelasting

Het tarief waartegen de aftrek van…


Voorkom belastingrente

Belastingrente wordt in beginsel berekend wanneer de…


Bijtelling auto van de zaak

Voor het privégebruik van een auto van de zaak…


Benut de mogelijkheden van de werkkostenregeling (wkr)

Vrije ruimte Uitgangspunt van de wkr is dat alle…


Tarieven vennootschapsbelasting

De Vennootschapsbelasting kent twee tarieven. Het lage…


Aandachtspunten jaarafsluiting loonadministratie

Controleer voor het afsluiten van de loonadministratie…


Schenken van aandelen

Er ligt een wetsvoorstel om het doorschuiven van de…


Salaris dga

De dga en zijn partner zijn wettelijk verplicht om voor…