Bijtelling auto van de zaak

Voor het privégebruik van een auto van de zaak…


Benut de mogelijkheden van de werkkostenregeling (wkr)

Vrije ruimte Uitgangspunt van de wkr is dat alle…


Tarieven vennootschapsbelasting

De Vennootschapsbelasting kent twee tarieven. Het lage…


Aandachtspunten jaarafsluiting loonadministratie

Controleer voor het afsluiten van de loonadministratie…


Schenken van aandelen

Er ligt een wetsvoorstel om het doorschuiven van de…


Salaris dga

De dga en zijn partner zijn wettelijk verplicht om voor…


Doe tijdig suppletieaangifte

Ondernemers, die hun btw-aangifte over 2022 willen…


Afdracht over privégebruik

Bij de aangifte over het laatste tijdvak van 2022 moet u…


Herziening aftrek voorbelasting

De btw op bedrijfsmiddelen komt in aftrek naar gelang van…


Beperk belastingheffing in box 3

Belastingschulden Schulden komen in mindering op het…