Beperk belastingheffing in box 3

Belastingschulden Schulden komen in mindering op het…


Vraag middeling aan bij wisselende inkomens

Mensen met een sterk wisselend inkomen in box 1 kunnen…


Premies lijfrenteverzekeringen

Betaalde premies voor lijfrenteverzekeringen zijn onder…


Vermogen overhevelen naar kinderen en kleinkinderen

Testament of wettelijk erfrecht Bij uw overlijden gaat uw…


Maakt gebruik van de investeringsaftrek

Ondernemers, die investeren in bedrijfsmiddelen, kunnen…


Giftenaftrek

Voor aftrek van giften aan het algemeen nut beogende…


Aftrekbeperking inkomstenbelasting

Het tarief waartegen de aftrek van…


Voorkom belastingrente

Belastingrente wordt in beginsel berekend wanneer de…


Bijtelling auto van de zaak

Voor het privégebruik van een auto van de zaak…


Benut de mogelijkheden van de werkkostenregeling (wkr)

Vrije ruimte Uitgangspunt van de wkr is dat alle…