Vraag middeling aan bij wisselende inkomens, het kan nog

Mensen met een sterk wisselend inkomen in box 1 kunnen…


Giftenaftrek in 2023

Voor de aftrek van giften aan het algemeen nut beogende…


Aandachtspunten vennootschapsbelasting 2023

Tarieven De vennootschapsbelasting kent twee tarieven.…


Vrije ruimte in 2023 hoger dan in 2024

Vrije ruimte Uitgangspunt van de werkkostenregeling is…


Aftrekposten in hoogste tariefschijf in 2023

Het tarief waartegen de aftrek van…


Optimaliseer de investeringsaftrek in 2023 en 2024

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek De…


Aandachtspunten voor de aanmerkelijkbelanghouder

Dividend Het tarief voor dividenduitkeringen aan dga’s…


Salaris dga in 2023

Houders van een aanmerkelijk belang, zoals de dga en zijn…


Aandachtspunten btw 2023

Doe tijdig suppletieaangifte Ondernemers, die hun…


Aandachtspunten jaarafsluiting 2023

Controleer voor het afsluiten van het boekjaar…