Vrije ruimte in 2023 hoger dan in 2024

Vrije ruimte Uitgangspunt van de werkkostenregeling is…


Aftrekposten in hoogste tariefschijf in 2023

Het tarief waartegen de aftrek van…


Optimaliseer de investeringsaftrek in 2023 en 2024

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek De…


Aandachtspunten voor de aanmerkelijkbelanghouder

Dividend Het tarief voor dividenduitkeringen aan dga’s…


Salaris dga in 2023

Houders van een aanmerkelijk belang, zoals de dga en zijn…


Aandachtspunten btw 2023

Doe tijdig suppletieaangifte Ondernemers, die hun…


Aandachtspunten jaarafsluiting 2023

Controleer voor het afsluiten van het boekjaar…


Aandachtspunten belastingheffing in box 3

Het tarief in box 3 stijgt van 32% in 2023 naar 36% in…


Overweeg om vermogen over te hevelen naar de (klein)kinderen

Erfrecht en erfbelasting Bij uw overlijden gaat uw…


Premies lijfrentevoorzieningen 2023

Betaalde premies voor lijfrente-voorzieningen zijn onder…