Wijziging civiel bewijsrecht

Het bewijsrecht omvat de regels voor het moment en de…


Wetsvoorstel verkorten betaaltermijnen aangenomen

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel, waarmee de…


Verlaging maximale kredietvergoeding blijvend

In de wet is vastgelegd wat de maximale kredietvergoeding…