Belastingplan 2024

Hoewel het kabinet demissionair is en het Belastingplan…


Tarieven en heffingskortingen

Het tarief in de eerste schijf van box 1 van de…


Zelfstandigenaftrek en mkb-winstvrijstelling 2024

Voor ondernemers is er geen goed nieuws. De…


Aanpassingen box 3

Twee vermogensbestanddelen in box 3, die nu onder de…


Verhoging vrijstelling reiskostenvergoeding

De onbelaste reiskostenvergoeding is een gerichte…


Afschrijvingsbeperking gebouwen

Ondernemers en resultaatgenieters kunnen alleen…


Verlaging energie-investeringsaftrek

In dit Belastingplan wordt voorgesteld om per 1 januari…


Verruiming herinvesteringsreserve

Belastingheffing over de boekwinst, die wordt behaald bij…


Inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK)

De IACK is een heffingskorting voor alleenstaanden of…


Verruiming vrijstelling OV-abonnementen en voordeelurenkaarten

Voorgesteld wordt om het privégebruik van een door…