Internetconsultatie fiscale regelingen

De staatssecretaris van FinanciËn heeft een…


UBO-register wordt minder toegankelijk door uitspraak Hof van Justitie EU

De vierde Europese anti-witwasrichtlijn schrijft voor dat…


Kamervragen over registratie van hypotheekgegevens

De minister van FinanciËn heeft Kamervragen beantwoord…


KvK verstrekt voorlopig geen informatie uit UBO-register

Naar aanleiding van een arrest van het Hof van Justitie…


UBO-register voor trusts

Met ingang van 1 november 2022 moeten beheerders van…


Details prijsplafond energie kleinverbruikers

Het kabinet heeft de details van het prijsplafond op…


Evaluatie Wet Normering Topinkomens aanleiding voor aanpassing van de wet

Sinds 2013 is de Wet Normering Topinkomens (WNT) van…


Wettelijke basis voor eHerkenning?

De Advocaat-generaal (A-G) bij de Hoge Raad A-G heeft…


Voorjaarsnota 2022

Het kabinet heeft de Voorjaarsnota gepubliceerd.…


Aanvullende koopkrachtmaatregelen 2022

Het kabinet heeft een aantal maatregelen aangekondigd in…