Nieuw GLB: mogelijk uitstel twee voorwaarden

Op verzoek van de EU-lidstaten stelt de Europese…


Stand van zaken nieuw GLB

De minister van LNV schrijft in een kamerbrief dat de…


Wijziging pachtnormen per 1 juli 2022

Jaarlijks worden de hoogst toelaatbare pachtprijzen voor…


Aanvullende maatregelen op 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn

In november 2021 is het 7e actieprogramma…


Extra betaling jonge landbouwers terecht afgewezen

Een landbouwer exploiteerde tot 2020 zijn landbouwbedrijf…


Equivalente maatregel akkerbouw

Bedrijven met akkerbouw kunnen zich tot en met 1 juni bij…


Aanmelden stikstofdifferentiatie

Agrarische ondernemers, die de afgelopen drie jaar…


Openstelling fosfaatbank in 2022

De minister van LNV streeft er naar om de fosfaatbank dit…